Πολιτική Απορρήτου

RENT CAR IN CRETE ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Πολιτική Απορρήτου

1. Σχετικά με εμάς

1.1 Καλώς ήρθατε στη πολιτική απορρήτου της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Rent Car in Crete». Σεβόμαστε το ιδιωτικό απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα πολιτική απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με το πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ως πελάτη, και σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στο ιδιωτικό απόρρητο και με τον τρόπο που προστατεύεστε από τη νομοθεσία. Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

1.2 Διαθέτετε όλα τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 2016/679 της ΕΕ και γενικά της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο όταν ο νόμος, μας το επιτρέπει.

Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας να το κάνουμε.
 • Όταν πρέπει να εκτελέσουμε τη σύμβαση που ετοιμαζόμαστε να συνάψουμε ή έχουμε ήδη συνάψει με εσάς.
 • Όταν είναι απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντά μας (ή τα συμφέροντα τρίτου) και τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.
 • Όταν πρέπει να συμμορφωθούμε προς μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση.
 • Όταν επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.

2. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε οι ίδιοι με τη θέλησή σας κι αφού έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, ή για να ληφθούν μέτρα μετά από αίτημά σας, πριν από την κατάρτιση της σύμβασης, όταν ενεργοποιείτε την υπηρεσία του on-line check in και κάθε άλλη αντίστοιχη υπηρεσία την οποίαν διαθέτουμε και πιο συγκεκριμένα ως σκοποί ορίζονται: η μίσθωση αυτοκινήτων προς τρίτους με ή χωρίς οδηγό, η μίσθωση φορτηγών και ημιφορτηγών οχημάτων με ή χωρίς οδηγό.

3. Κατηγορίες πληροφοριών που συλλέγουμε

Διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε, να αποθηκεύουμε και να μεταφέρουμε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το πρόσωπό σας, τα οποία έχουμε ομαδοποιήσει ως εξής:

 • Δεδομένα ταυτότητας περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο (Επωνυμία για τις Ατομικές Επιχειρήσεις), πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Δελτίο Ταυτότητας (Αριθμός, ημερομ. έκδοσης/λήξης και τόπος έκδοσης), ή Διαβατήριο (Αριθμός, ημερομ. έκδοσης/λήξης και τόπος έκδοσης), Άδεια διαμονής, Άδεια Οδήγησης σε ισχύ (Αριθμός, ημερομ. έκδοσης/λήξης και τόπος έκδοσης).
 • Δεδομένα επικοινωνίας περιλαμβάνουν τη διεύθυνση κατοικίας, Email, Φαξ και αριθμούς τηλεφώνου.
 • Οικονομικά δεδομένα περιλαμβάνουν τον ΑΦΜ, τραπεζικό λογαριασμό, στοιχεία κάρτας πληρωμής, ένδειξη εξαίρεσης από ΦΠΑ, Δραστηριότητα (για τις Ατομ. Επιχ.), ΔΟΥ (για τις Ατομ. Επιχ.), Έδρα (για τις Ατομ. Επιχ.),

 Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα σε καμία δραστηριότητά μας ή χώρα παρουσίας μας εξαιρουμένων των στοιχείων σχετικά με την υγεία σας, τα οποία παραλαμβάνουμε με την συναίνεσή σας, σε περίπτωση όπου υποστείτε τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα, μόνον προκειμένου να τα διαβιβάσουμε στην ασφαλιστική εταιρεία, όπου ασφαλίζουμε το όχημα μας.

4. Πώς συλλέγουμε τις πληροφορίες σας

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όταν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από εμάς στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών μας, ήτοι στα καταστήματα μας, είτε σε άλλους φυσικούς χώρους στους οποίους δραστηριοποιείται νόμιμα η εταιρεία μας (ενδεικτικά αεροδρόμια, ξενοδοχεία, σταθμοί εξυπηρέτησης, κτλ).

Συλλέγουμε τα στοιχεία σας επίσης όταν χρησιμοποιείτε τα τηλεφωνικά μας κέντρα ή τυχόν εφαρμογές μας για κινητά, όταν χρησιμοποιείτε το email της εταιρείας μας, καθώς και όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους της εταιρείας μας και τις ψηφιακές εφαρμογές μας (ενδεικτικά on-line check in). Στις ανωτέρω περιπτώσεις και ειδικότερα για τις περιπτώσεις στις οποίες δημιουργείτε ή διαχειρίζεστε το προφίλ σας, συλλέγουμε τα απαραίτητα προς τούτο στοιχεία. Την ευθύνη για την πιστότητα και την ορθότητα των πληροφορίων και των εγγράφων, που διαβιβάζετε στην εταιρεία μας, την φέρετε αποκλειστικά και μόνον εσείς.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι για πληροφορίες σχετικά με την πολιτκή cookies την οποία ακολουθεί η εταιρεία μας.

 • Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα με την συναίνεσή σας με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, των τηλεφωνικών κλήσεων, των επαφών εξυπηρέτησης πελατών, των ιστότοπων και άλλων πηγών, ως ορίζονται ανωτέρω.
 • Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από πελάτες ή οδηγούς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης ή πώλησης αυτοκινήτου, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, άδεια οδήγησης, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ΑΦΜ, κτλ.
 • Συλλέγουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα σας όταν δημιουργείτε προφίλ στην ιστοσελίδα μας, ως εξής:

– Προσωπικά Δεδομένα τα οποία συλλέγουμε: Ονοματεπώνυμο, Email, Αριθμό Τηλεφώνου.

5. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο όσο χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιασδήποτε νομικής ή λογιστικής υποχρέωσης ή υποχρέωσης αναφοράς.

Για τον προσδιορισμό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξετάζουμε την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον πιθανό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και εάν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές επιταγές.

6. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας

Η εταιρεία μας εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των Δεδομένων σας σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές. Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εναρμονιστεί με τις διατάξεις του κανονισμού 2016/679 της ΕΕ και επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ή ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Ενδεικτικά αποδέκτες των Δεδομένων σας είναι:

 1. Οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μας ασφαλιστικές εταιρείες.
 2. Εταιρείες ορκωτών λογιστών που ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας.
 3. Συνεργαζόμενες εταιρείες για την παροχή οδικής βοήθειας σε οδηγούς που χρησιμοποιούν τα οχήματα της Εταιρείας μας.
 4. Συνεργαζόμενες εταιρείες στην μίσθωση οχημάτων.
 5. Πάροχοι νομικών υπηρεσιών (δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες) για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας μας έναντι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, δικαστικών και διοικητικών αρχών, ανεξάρτητων αρχών και φορέων.

8. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες & Υπoεκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

 1. να τηρούν εχεμύθεια,
 2. να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας
 3. να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας
 4. να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).
 5. ότι έχουν λάβει γνώση και τηρούν όλες τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 Ενδέχεται οι Εκτελούντες, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να απασχολούν έτερα πρόσωπα, οι οποίοι καλούνται Υποεκτελούντες. Στην περίπτωση αυτή, o υπεύθυνος επεξεργασίας θα έχει δώσει εξουσιοδότηση να χειρίζονται την εν όλω ή εν μέρει επεξεργασία των Δεδομένων. Συνέπεια αυτού είναι ο υποεκτελών να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με τον Εκτελούντα, όπως αναλύονται στην παρούσα Πολιτική και πάντα μέσα στο πλαίσιο των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων του, και να φέρει εις ολόκληρον ευθύνη με τον Εκτελούντα.

9. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να:

 1. Αιτηθείτε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (“αίτηση πρόσβασης υποκείμενου δεδομένων”). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
 2. Αιτηθείτε διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε ατελή ή ανακριβή δεδομένα ή να συμπληρώσετε δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να επικυρώσετε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.
 3. Αιτηθείτε διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα με την επιφύλαξη του χρόνου διατήρησης που αναγράφεται στην παράγραφο 5, ωστόσο όπως γνωρίζετε ενδεχομένως να μην είμαστε πάντοτε σε θέση να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας για διαγραφή για συγκεκριμένους νομικούς λόγους για τους οποίους θα σας ειδοποιήσουμε, αν κρίνεται απαραίτητο, με την υποβολή του αιτήματός σας.
 4. Αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όταν εκτιμάτε ότι παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για άμεσες προωθητικές ενέργειες.
 5. Αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στις παρακάτω περιπτώσεις: (α) αν θέλετε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων (β) όταν η χρήση των δεδομένων εκ μέρους μας είναι αθέμιτη, αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους από εμάς, (γ) όταν επιθυμείτε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ακόμα κι αν δεν τα ζητάμε, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για εσάς προκειμένου να επικυρώσετε, ασκήσετε ή υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις, ή (δ) έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων σας από εμάς αλλά πρέπει να επιβεβαιώσετε αν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να το κάνουμε.
 6. Αιτηθείτε τη διαβίβαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε εσάς ή σε τρίτο. Θα παρέχουμε σε εσάς, ή σε τρίτο που υποδεικνύετε, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη κοινή μορφή μηχανικής αναγνώσιμη. Το συγκεκριμένο δικαίωμα αφορά μόνο σε πληροφορίες τις οποίες λάβαμε με τη συγκατάθεσή σας κατά τη σύναψη της σύμβασης ή μεταγενέστερα, έως τον χρόνο υποβολής του αιτήματος.
 7. Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας σε περίπτωση που διαπιστώσετε και μπορείτε να τεκμηριώσετε ότι αυτή έχει πάψει να είναι σύννομη. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεάσει τη σύννομη επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες σε εσάς.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας.

10. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αιτήματος άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή να καλέσετε στο: +30 694 4823 838.

Επιφυλάσσεστε του δικαιώματός σας να υποβάλετε παράπονα ανά πάσα στιγμή στην επιβλέπουσα αρχή της χώρας σας σχετικά με ζητήματα προστασίας δεδομένων. Στην Ελλάδα, αυτή η αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και μπορείτε να βρείτε σχετικές λεπτομέρειες μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr. Θα εκτιμούσαμε ωστόσο αν μας δινόταν η ευκαιρία να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας πριν προσεγγίσετε την αρχή προστασίας δεδομένων και γι’ αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με μας αρχικά, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται παραπάνω.

11. Τι μπορεί να χρειαστούμε από εσάς

Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να προσπελάσετε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Πρόκειται για ένα μέτρο προστασίας που εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποκαλύπτονται σε κανένα πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας, ώστε να μειώσουμε τον χρόνο απάντησης.

12. Χρονικό όριο απάντησης

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα εντός ενός μήνα. Ενδεχομένως να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο από έναν μήνα για να απαντήσουμε στο αίτημά σας, αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλλει μια σειρά από αιτήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά.

13. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα πολιτική και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος. Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στον ιστότοπό μας την επικαιροποίηση της παρούσας και θα μπορείτε να ενημερώνεστε από εκεί για τυχόν αλλαγές. Διευκρινίζεται ότι οι αλλαγές αυτές θα τίθενται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης τους στην Πολιτική Απορρήτου μας, στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας, www.rentcarincrete.gr. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

      string(15) "car_rental_item"
    

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Citroen Elysee ή παρόμοιο / FULL SIZE

Citroen C1 Αυτόματο ή παρόμοιο / FULL SIZE AUTOMATIC

Citroen Berlingo ή παρόμοιο / MINI VAN

BMW 116d Diesel ή παρόμοιο / LUX AUTOMATIC HATCHBACK

Best Cars swipe left for offers
Best Cars swipe left for offers
X
espa 14/20